Αλφαβητική Αναζήτηση:

A  B  C  D  E  Z  H  TH  I  K  L  M  N  KS  O  P  R  S  T  Y  F  X  PS  OM

apotyxia 400Η αποτυχία στο όνειρο, δεν πρέπει υποχρεωτικά να συνδέεται με τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, αν αποτύχει μια λάμπα, ο ονειρευόμενος μπορεί να χρειαστεί να συμβιβαστεί με έλλειψη ενέργειας ή δύναμης.
Η προσωπική αποτυχία μπορεί να σχετίζεται με την αντιπαλότητα ή μπορεί να υποδεικνύει στον ονειρευόμενο εναλλακτικές λύσεις στη συμπεριφορά του.

Ψυχολογικά:
Το άγχος για αποτυχία είναι πολύ συνηθισμένο και εάν η αποτυχία είναι το θέμα των ονείρων, μπορεί να δώσει στον ονειρευόμενο την ευκαιρία να ανταποκριθεί σε αυτόν τον φόβο με έναν αποδεκτό τρόπο. Αποκαταστήστε την αυτοπεποίθησή σας εστιάζοντας στις επιτυχημένες δεξιότητές σας που σας βοήθησαν να πετύχετε στο παρελθόν.

Πνευματικά:
Σε αυτό το επίπεδο, η αποτυχία είναι το όνειρο της κατάθλιψης ή της πνευματικής απογοήτευσης.

Παραδοσιακά:
Σε ό,τι δεις πως απέτυχες, θα πετύχεις στη ζωή. Έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα.

Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στα όνειρα δεν υπάρχει αντικειμενική εκτίμηση του μεγέθους ενός μεταφυσικού μηνύματος. Δηλαδή, το μικρό, το μεγάλο, το πολύ ή το λίγο, το σύντομα ή το αργότερα, είναι υποκειμενικό και έχει σχέση με την ψυχολογία του κάθε ανθρώπου. Μπορεί να είναι κάτι μικρό, αλλά για κάποιον να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από ότι σε κάποιον άλλον. Μπορεί να είναι κάτι μικρό και άμεσο, ή κάτι μεγάλο που θα έρθει αργότερα. Μπορεί να είναι κάτι ασήμαντο, αλλά αυτός που το ονειρεύεται να το εκλαμβάνει σαν κάτι πολύ σημαντικό.

Όνειρα που αρχίζουν από:

A  B  C  D  E  Z  H  TH  I  K  L  M  N  KS  O  P  R  S  T  Y  F  X  PS  OM

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.