Αλφαβητική Αναζήτηση ονείρων:

A  B  C D  E  Z  H  TH I  K  L  M  N  KS  O  P  R  S  T  Y  F  X  PS  OM

Η ερμηνεία των ονείρων (Ονειρολογία) έχει μακρά ιστορία. Οι άνθρωποι πάντα ενδιαφέρονταν για την έννοια των ονείρων τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μηνύματα των ονείρων είναι πολύ περίπλοκα, έτσι ώστε να αποκτούν νόημα μόνο όταν ερμηνευτούν από τον ονειροκρίτη.

Πολλά όνειρα τα προκαλεί η διάθεσή μας, είναι συνέχεια των καθημερινών μας σκέψεων και δεν συμβολιζουν κάτι. Κάποια άλλα κρύβουν συμβολισμούς και στέλνουν μηνύματα. Κάθε φορά πρέπει να εντοπίζεται μέσα στο όνειρο, ποιο γεγονός, ποιο αντικείμενο στέλνει το μήνυμα. Αυτό αναλύει ο ονειροκρίτης και οι ονειροκριτικοί. 

Ο Αρτεμίδωρος (2ο μ.Χ. αιώνα), διαχωρίζει τα όνειρα σε μη προφητικά, όπου η ψυχή απλώς θυμάται τα άγχη και τις αγωνίες της ημέρας, και σε προφητικά, τα οποία προμηνύουν το μέλλον. Για τη σωστή ερμηνεία του ονείρου είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι συνήθειες, ο χαρακτήρας και οι τάσεις του ανθρώπου που βλέπει το όνειρο.

Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ότι δεν υπάρχει αντικειμενική εκτίμηση του μεγέθους ενός μεταφυσικού μηνύματος, που στέλνει το όνειρο. Δηλαδή, το μικρό, ή το μεγάλο, το πολύ ή το λίγο, το σύντομα ή το αργότερα, το μακριά ή κοντά, είναι υποκειμενικές αξίες και έχουν σχέση με την ψυχολογία του κάθε ανθρώπου χωριστά. Μπορεί να είναι κάτι μικρό, αλλά για κάποιον να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα απ' ό,τι σε κάποιον άλλον. Μπορεί να είναι κάτι μικρό και άμεσο, ή κάτι μεγάλο που θα μας απασχολήσει αργότερα. Μπορεί να είναι κάτι ασήμαντο, αλλά αυτός που το ονειρεύεται να το εκλαμβάνει σαν κάτι πολύ σημαντικό και να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή του.

Μάθετε με τη βοήθεια του ονειροκρίτη μας, τη σημασία των σημαντικότερων συμβολισμών που στέλνουν τα όνειρα. 

Στη σελίδα μας έχουμε συλλέξει ερμηνείες που δίνονταν παραδοσιακά στα όνειρα, αλλά και απόψεις ψυχολόγων, και τα παραθέτουμε αλφαβητικά σε ομάδες. Επιλέξτε από την αλφαβητική λίστα το γράμμα από το οποίο ξεκινάει η λέξη, που σας ενδιαφέρει να ερμηνεύσετε.

Όνειρα που αρχίζουν από:

A  B  C  D  E  Z  H  TH  I  K  L  M  N  KS  O  P  R  S  T  Y  F  X  PS  OM

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.