Το να βλέπει κάποιος ότι είναι διάσημος, είναι ένα από τα συχνά όνειρα. Έχει να κάνει κυρίως με τη ψυχολογία του ατόμου. Δείχνει την ανάγκη του να είναι στο κέντρο της προσοχής και να το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Σημαίνει επίσης ότι αν θέλει να πάρει αποφάσεις για την περαιτέρω ζωή του, πρέπει να γνωρίζει αν είναι ικανός να ξεχωρίζει από το πλήθος ή όχι. Αυτός που ονειρεύεται ότι έγινε διάσημος σε κάποιο πεδίο, δείχνει ότι ο ίδιος αναγνωρίζει τις ικανότητές του και τις εμπιστεύεται. Πρόκειται συνήθως για ντροπαλό άτομο, που δεν εκφράζεται εύκολα, αλλά στα όνειρά του επιτυγχάνει συχνά πράγματα που ποτέ δεν θα τα θεωρούσε πιθανά.

Παραδοσιακά:
Αν είδατε στο όνειρό σας ότι γίνατε διάσημος, μπορεί να σημαίνει απώλειες στην πραγματική ζωή και αλλαγή προς το χειρότερο.

Αλφαβητική αναζήτηση

A  B  C  D  E  Z  H  TH  I  K  L  M  N  KS  O  P  R  S  T  Y  F  X  PS  OM